Idź do

„Człowiek i natura w Kampinoskim Parku Narodowym” to tytuł konferencji popularnonaukowej, która zorganizowana została z okazji 65-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego i odbyła się w siedzibie dyrekcji KPN  22 maja br. Wydarzenie objęte zostało patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Patronatu medialnego udzieliła telewizja TVP3.
Konferencja sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Kampania informacyjno-promocyjna
pt. "Kampinoski Park Narodowy – człowiek i natura" (umowa nr 1397/2023/Wn50/EE-ee/D).

Konferencja rozpoczęła się tuż po godzinie 10. Po wprowadzaniu sztandaru Kampinoskiego Parku Narodowego zgromadzeni w Sali widowiskowej Centrum Edukacji KPN goście obejrzeli nostalgiczny pokaz fotografii z Puszczy Kampinoskiej autorstwa pracownika KPN, starszego specjalisty w dziale edukacji Macieja Szajowskiego. Następnie uczestników powitał gospodarz miejsca dyrektor KPN Mirosław Markowski. Następnie wygłoszone zostały referaty pt. „65 lat Kampinoskiego Parku Narodowego” oraz „Park narodowy w Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska”.

Autorem pierwszej prelekcji był dyrektor M. Markowski. Dyrektor przekrojowo opowiedział o historii miejsca obchodzącego swój rok jubileuszowy, wspomniał swoich poprzedników, przypomniał ważne dla parku momenty.
Drugi referat wygłosił przewodniczący Rady Naukowej KPN oraz Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska prof. Jerzy Solon.

Po części referatowej głos zabrali goście. Jako pierwszy Wiceminister Klimatu i Środowiska, Podsekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała. – 65 lat to patrząc z różnych perspektyw mało i dużo. Dla przyrody to niewiele… Tytuł dzisiejszej konferencji w którym jest: człowiek i natura ma szczególne znaczenie w kontekście parku narodowego graniczącego bezpośrednio ze stolicą… – podkreślił minister M. Dorożała.
Następnie słowo do uczestników konferencji skierował Arcybiskup Metropolita Warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz podkreślając duchowy wymiar przyrody w życiu każdego człowieka.
Po kardynale głos zabrał marszałek województwa Adam Struzik. – Kampinos to nasz mazowiecki skarb i zarazem – unikat na skalę światową. To wyjątkowe miejsce jest największą i najbogatszą ostoją dzikiej przyrody na Mazowszu. W ciągu ostatnich 25 lat współpracy z samorządem województwa i samorządami lokalnymi udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, m.in. projekt związany z naturyzacją bagien. Dziękuję za tę modelową współpracę. Jesteśmy otwarci na jej kontynuację – zapewnił marszałek. Adam Struzik wyróżnił dyrektora parku Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Gratulacje od samorządów przekazał w imieniu wójtów i burmistrzów Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Romuald Reszka, zaś w imieniu parków narodowych prezes Związku Polskich Parków Narodowych i jednocześnie wieloletni dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego Andrzej Raj. W trakcie przemówienia dyrektora do mównicy podeszli kolejno reprezentanci parków narodowych. To był niezaplanowany, a jednocześnie wzruszający moment konferencji. Zebrani na sali goście odebrali to jako gest solidarności i wzajemnego wsparcia pomiędzy wszystkimi parkami narodowymi w Polsce. Poszczególne delegacje przekazały dyrektorowi Markowskiemu i pracownikom KPN życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz ochrony puszczańskiej przyrody. Gratulacje i życzenia przekazała także dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska Patrycja Zasępa oraz prof. Szymon Jastrzębowski, który odczytał list gratulacyjny w imieniu dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Przed końcem pierwszej części konferencji dotarła również prosto z obrad sejmowych Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. – Przez 65 lat można wiele stracić. Stracić przez złą gospodarkę na tym terenie, zakłócenie tej intymności, która w puszczy jest niezbędna… tymczasem dzięki państwa pracy, państwa i państwa poprzedników zaangażowaniu możemy cieszyć się tym bogactwem przyrodniczym, które tu mamy – podkreśliła Paulina Hennig-Kloska na koniec pierwszej części konferencji. 

W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały kolejno trzy referaty. Pierwszy z nich nosił tytuł: „Zmiany przyrodnicze w okresie 65 lat istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego” i wygłosił go zastępca dyrektora KPN Tomasz Hryniewicki. Prelekcję „Zmiany społeczne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otoczeniu” wygłosił prezes Fundacji Regionalnego Centrum Ekologicznego REC Polska Michał Miazga, a o temacie „Wyzwania i perspektywy Kampinoskiego Parku Narodowego” opowiadała zastępczyni dyrektora KPN Małgorzata Mickiewicz.

Część oficjalna jubileuszowego spotkania zakończyła opowieść pracownika KPN Macieja Szajowskiego, który jest autorem zdjęć do wystawy pt. „Przemijanie” oraz albumu „Człowiek i natura - Kampinoski Park Narodowy”.
Transmisje z obu części konferencji dostępne są na kanale YouTube KPN

MK fot. M. Szajowski