Idź do

Blisko 10 mln zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu na budowę przeciwpożarowego systemu łączności radiowej wraz z mobilnym systemem wykrywania pożarów, a także na budowę i modernizację systemu monitoringu przeciwpożarowego.

Umowy podpisane zostały 22 listopada 2023 r. w siedzibie dyrekcji KPN w Izabelinie w obecności sekretarza stanu, głównego konserwatora przyrody Małgorzaty Golińskiej. NFOŚiGW reprezentował wiceprezes Sławomir Mazurek a KPN dyrektor Mirosław Markowski. W uroczystości udział wziął również kanclerz Akademii Pożarniczej w Warszawie st. bryg. Piotr Równicki.

- Kampinoski Park Narodowy to park leśny w którym od lat wybucha najwięcej pożarów – podkreślił we wstępie dyrektor.

Pierwsza z umów pn. „Budowa i modernizacja systemu monitoringu przeciwpożarowego w Kampinoskim Parku Narodowym” zakłada unowocześnienie trzech istniejących wież obserwacyjnych: w Miszorach, Dąbrówce i Zamczysku. Przebudowa obejmie demontaż kabin i zamocowanie kamer na podwyższonych masztach. W ramach działań zaplanowano także demontaż czterech wież, które są w złym stanie technicznym. Ich miejsce zostanie przywrócone przyrodzie. Dwie nowe wieże powstaną w miejscowościach: Kaliszki oraz Izabelin. Na wszystkich zamontowane zostaną kamery wraz z oprogramowaniem. Następnie zostaną podłączone do nowego systemu przeciwpożarowego. Pozwoli to na automatyczne przekazanie informacji o pojawieniu się zadymienia pomiędzy kamerami a punktem alarmowo-dyspozycyjnym i zapewni nadzór nad całym obszarem KPN.

W ramach umowy „Budowa przeciwpożarowego systemu łączności radiowej wraz z mobilnym systemem wykrywania pożarów” powstanie system łączności, który poprawi komunikację pomiędzy służbami w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz innych, związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych. Zmodernizowane zostaną trzy punkty czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Ponadto, w ramach inwestycji zaplanowano zakup ciągnika do wykonywania prac w zakresie ochrony obszarów leśnych i nieleśnych przed pożarami oraz drona.
Obie umowy podpisane zostały w ramach programu priorytetowego pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

- Parki narodowe istnieją przede wszystkim po to, by zachować dziedzictwo przyrodnicze dla obecnych i przyszłych pokoleń. Stanowią zaledwie 1 procent w skali kraju, a wspieranie ich jest naszym obowiązkiem. Nowoczesny system przeciwpożarowy pozwoli szybciej i sprawniej reagować na pojawiające się zagrożenia - powiedziała wiceminister Klimatu i Środowiska Pani Małgorzata Golińska.