Idź do

W czwartek, 11 stycznia 2024 r., gościliśmy w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego uczestników seminarium „Teledetekcja i GIS w zarządzaniu obszarami chronionymi” zorganizowanego we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W wydarzeniu w siedzibie Parku wzięło udział 64 uczestników, a na wydarzenie online zarejestrowało się aż 675 osób. Bardzo cieszy nas duży procent praktyków, którzy wzięli udział w spotkaniu, spośród zarejestrowanych osób aż 21% stanowili pracownicy obszarów chronionych, 24% - pracownicy administracji publicznej, 24% - pracownicy naukowi, 11% - instytucje edukacyjne a 7% - organizacje pozarządowe.

Podczas wydarzenia uczestnicy zapoznali się z wielorakimi zastosowaniami teledetekcji, w tym do monitorowania procesów fenologicznych w ekosystemach, identyfikacji siedlisk Natura 2000, monitoringu obszarów podmokłych, wykrywania antropopresji i zmian pokrycia terenu, modelowania ruchu turystycznego, zanieczyszczenia światłem, monitorowania i modelowania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Usłyszeliśmy o projektach teledetekcyjnych i GIS-owych realizowanych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, Tatrzański Park Narodowy, Instytut Badawczy Leśnictwa, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, a także Kampinoski Park Narodowy. Dodatkowo podczas seminarium omówiono techniczne aspekty utrzymania serwisów teledetekcyjnych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za zapoznanie nas z tematyką swoich badań.

Seminarium zostało zorganizowane i sfinansowane w ramach projektu EOTiST, koordynowanego przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, a także ze środków własnych Kampinoskiego Parku Narodowego.

Serdecznie dziękujemy głównemu organizatorowi – Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jego pracownikom za przybliżenie nam tej ciekawe i skomplikowanej tematyki. Mamy nadzieję, iż seminarium będzie pierwszym krokiem do dalszej współpracy, a także przyczyni się do lepszego monitorowania procesów zachodzących w przyrodzie, a co za tym idzie lepszej ochrony obszarów polskich parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów oraz pozostałych form ochrony przyrody.

Nagranie z seminarium oraz prezentacje zostaną udostępnione na stronie projektu EOTiST.