Idź do
Sprzedaż samochodu Łada Niwa w trybie aukcji ustnej
Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie, ul. Tetmajera 38 sprzedaje w trybie aukcji – druga licytacja n/w sprzęt:
Samochód Łada Niwa, Nr rejestr. WZ 07719, VIN : XTA21214051766728
Stan techniczny: Samochód wyeksploatowany w stopniu adekwatnym do wieku, aktualne ubezpieczenie
Rok prod.: 2004
Cena wywoławcza: 4 000,00 zł
Wadium: 400,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

Miejsce aukcji  : Dyrekcja KPN, ul. Tetmajera 48 (Baza techniczno-magazynowa)

Data licytacji: 17 lipca  2024 r,  godz. 900

Wadium:
  • wpłata wadium jest warunkiem przystąpienia do aukcji
  • wpłata wadium w dniu aukcji, w kasie Kampinoskiego Parku Narodowego - adres jw,
  • wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrają aukcji zostanie zwrócone niezwłocznie po jej zakończeniu
  • wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny
  • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik aukcji, który wygrał aukcję uchyli się od zawarcia umowy

Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia; nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od zakończenia aukcji - wydanie przedmiotu nabycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Odbiór i transport sprzętu z miejsca obecnego postoju adres j/w,  obciążają nabywcę.

Licytowany sprzęt można oglądać: w dni robocze w godzinach 8:00- 15:00 oraz w dniu aukcji do godziny 8:30

Licytowany sprzęt znajduje się w Dyrekcji KPN, adres jw..

Telefon kontaktowy : +48  508 036 971, osoba kontaktowa Cezary Stanieta – St. Referent ds. budowlanych.
Liczba odwiedzin:
37
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Cezary Stanieta
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Data publikacji:
02.07.2024
Data pierwotnej publikacji:
02.07.2024 14:09:38
Data ostatniej modyfikacji:
02.07.2024 14:09:38
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
02.07.2024 14:09:38
Piotr Fidler - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020