Idź do
Wycinka drzew trudnych i niebezpiecznych
Kampinoski Park Narodowy zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na wycince drzew trudnych i niebezpiecznych.

Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku. Pełna treść rozeznania znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy złożyć do 12.07.2024 r.
Treść rozeznania
PDF - 621.08 KB
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Joanna Bartosiewicz
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Czas publikacji:
03.07.2024 12:50:42
Oferta cenowa
DOCX - 15.53 KB
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Joanna Bartosiewicz
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Czas publikacji:
03.07.2024 12:51:36
Wyjaśnienie
W Rozeznaniu Rynku na wycinkę drzew trudnych i niebezpiecznych, w treści ogłoszenia w rozdziale VIII omyłkowo zostało zamieszczone zdanie o załączniku nr 3, który nie jest wymagany.
Aby prawidłowo złożyć ofertę, należy wypełnić formularz ofertowy i załączyć referencje.
Liczba odwiedzin:
53
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Joanna Bartosiewicz
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Data publikacji:
16.07.2024
Data pierwotnej publikacji:
03.07.2024 12:52:48
Data ostatniej modyfikacji:
16.07.2024 11:40:26
Data przeniesienia do archiwum:
16.07.2024 11:40:00
16.07.2024 11:40:26
Piotr Fidler - Edycja artykułu
16.07.2024 11:39:32
Piotr Fidler - Edycja artykułu
09.07.2024 14:24:02
Piotr Fidler - Edycja artykułu
03.07.2024 12:53:54
Piotr Fidler - Edycja artykułu
03.07.2024 12:52:48
Piotr Fidler - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020