Idź do
Dzierżawy gruntów
Dzierżawy gruntów rolnych leżących na obszarze KPN.
Dzierżawa –  w użytkowaniu rolniczym w celu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych – obejmuje grunty będące własnością Skarbu Państwa lub w użytkowaniu wieczystym KPN.
Liczba odwiedzin:
107
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Piotr Fidler
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Data publikacji:
02.07.2024
Data pierwotnej publikacji:
02.07.2024 11:54:49
Data ostatniej modyfikacji:
02.07.2024 11:56:30
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
02.07.2024 11:56:30
Piotr Fidler - Edycja artykułu
02.07.2024 11:54:49
Piotr Fidler - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020