Idź do
Praca w Parku
W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika w Kampinoskim Parku Narodowym
proces ten odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 
Informacje o naborze i warunkach umieszczane są na stronie internetowej Parku i w BIP.
Kandydat do pracy w Kampinoskim Parku Narodowym składa wymagane dokumenty zgodnie z ogłoszeniem. 
Na podstawie otrzymanych C.V. przeprowadzamy wstępną selekcję. Polega ona na sprawdzeniu, czy wymogi formalne określone w ogłoszeniu są zgodne z informacjami zawartymi w złożonych dokumentach. 
Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną selekcję zapraszamy do merytorycznego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej. 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami celem wzajemnego poznania się i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej sprawdzającej wiadomości kandydata, które mogą być przydatne na stanowisku, o które ubiega się kandydat.
Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół. 
Wynik naboru ogłaszany jest w BIP. 
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty złożone w ramach ogłoszonego naboru. Pozostałe, składane w innych terminach nie podlegają rozpatrywaniu.
Lista artykułów
Sortowanie:
Tytuł artykułu
Data ostatniej zmiany
Liczba odwiedzin:
185
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Data publikacji:
02.07.2024
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:15:49
Data ostatniej modyfikacji:
02.07.2024 11:23:06
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
02.07.2024 11:23:06
Piotr Fidler - Edycja artykułu
28.12.2023 12:08:06
Piotr Fidler - Edycja artykułu
22.11.2023 23:15:49
System - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020