Idź do

Zapraszamy do udziału on-line w konferencji popularnonaukowej z okazji 65-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego pt. "Człowiek i natura w Kampinoskim Parku Narodowym".

Wydarzenia popularnonaukowe
Środa, 22 maja 2024
10:00
Izabelin

"Człowiek i natura w Kampinoskim Parku Narodowym"


Zapraszamy do udziału on-line w konferencji popularnonaukowej z okazji 65-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego pt. "Człowiek i natura w Kampinoskim Parku Narodowym".
Konferencja odbędzie się w dn. 22 maja 2024 r. i będzie transmitowana na kanale YouTube Kampinoskiego Parku Narodowego.

https://www.youtube.com/@kampinoskiparknarodowy5261

Część I: https://www.youtube.com/watch?v=EBIQbBpd8LE

Część II: https://www.youtube.com/watch?v=mERPuJos58Y


Celem wydarzenia jest prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz zmian zachodzących w przyrodzie w wyniku procesów naturalnych i działalności człowieka w okresie 65 lat funkcjonowania parku. W programie konferencji znajdą się wykłady i prezentacje.

Konferencję sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:„Kampania informacyjno-promocyjna pt. „Kampinoski Park Narodowy – człowiek i natura”” (umowa nr 1397/2023/Wn50/EE-ee/D).

Program konferencji


10.00-10:10 - pokaz zdjęć
10:10-10:25 - powitanie zaproszonych gości

I blok referatowy:
10:25-11:00 – „65 lat Kampinoskiego Parku Narodowego” – Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego
11:00-11:30 – „Park narodowy w rezerwacie biosfery Puszcza Kampinoska” – prof. dr hab. Jerzy Solon, przewodniczący Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego i Rady Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska
11:30-12:30 – wystąpienia gości
12:30-13:00 – przerwa

II blok referatowy:

13:00-13:30 – „Zmiany przyrodnicze w okresie 65 lat istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego” – Tomasz Hryniewicki, z-ca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego
13:30-14:00 – „Zmiany społeczne na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego otoczeniu” – Michał Miazga, prezes Fundacji REC Polska
14:00-14:30 – „Wyzwania i perspektywy Kampinoskiego Parku Narodowego” – Małgorzata Mickiewicz, z-ca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego
14:30-14:35      podsumowanie i zakończenie konferencji

14:35-15:00 – otwarcie wystawy „Przemijanie” i prezentacja albumu „Człowiek i natura – Kampinoski Park Narodowy”