Idź do

Kampinoski Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp na jego teren.

Kampinoski Park Narodowy może być udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania, a także w celach zarobkowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku.

Skansen budownictwa puszczańskiego w Granicy

Za wstęp do skansenu pobierane są opłaty.

 

  1. wstęp normalny – 4 zł / osoba
  2. wstęp ulgowy – 2 zł / osoba
  3. wstęp z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł / osoba

Zwolnienie z opłat i ulgi przysługują osobom wymienionym w zarządzeniu.

Od 25 czerwca 2024 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat

  1. wstęp normalny – 6 zł / osoba
  2. wstęp ulgowy – 4 zł / osoba
  3. wstęp z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł / osoba