Idź do
Palenie ognisk, grilli oraz używanie innych otwartych źródeł ognia dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora parku i wniesieniu opłaty, za wyjątkiem 4 małych grilli bezkominowych na polanie Lipków, z których można korzystać bez pisemnej zgody dyrektora parku.
Poniżej znajdziecie Państwo listę polan wypoczynkowych, na których można zorganizować piknik oraz informacje na temat zasad korzystania z tych miejsc.