Idź do

Kampania informacyjno - promocyjna pt. "Kampinoski Park Narodowy - człowiek i natura"

21 września 2023 r. dyrektor KPN Mirosław Markowski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Kampinoski Park Narodowy – człowiek i natura”. Nr umowy: 1397/2023/Wn/EE-EE/D.

Na ten projekt NFOŚiGW przekaże blisko 335 tysięcy złotych. Kampania ma trwać do końca 2024 roku.

Kampania informacyjno-promocyjna pt. "Kampinoski Park Narodowy — człowiek i natura" jest projektem wielonarzędziowym skierowanym do ogółu społeczeństwa. Jest to projekt aktywnej edukacji, uwzględniający zespół powiązanych ze sobą interaktywnych działań, mających wpływ na trwały wzrost świadomości ekologicznej, wyzwalających długofalową aktywność odbiorcy w danym obszarze tematycznym.
Przedsięwzięcie realizowane będzie z wykorzystaniem różnorodnych form oraz tradycyjnych i innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, mających na celu poszerzenie świadomości, wiedzy i wykreowanie pożądanych postaw i zachowań u relatywnie największej liczby odbiorców. Wszystkie działania w postaci warsztatów, imprez, zakupu pomocy dydaktycznych, wydawnictw są nierozerwalnie ze sobą powiązane i posłużą do upowszechniania i popularyzacji określonych zagadnień tematycznych.
Kampania skierowana jest do różnowiekowych grup szkolnych z terenu Parku (z 8 gmin z trzech powiatów), mieszkańców Parku i otuliny, Warszawy, lokalnych organizacji i stowarzyszeń oraz turystów licznie odwiedzających KPN, jak również inne parki narodowe z co najmniej 3 województw, gdzie będą prezentowane wystawy fotograficzne i wydawnictwa dot. KPN.
Kampania kierowana jest również do osób specjalistycznej edukacji i ma na celu wsparcie kompetencji grup mających największy wpływ na osiąganie celów zakładanych w programie. Działania zaplanowane w projekcie rozpoczną się w IV kwartale 2023 roku, a zakończą w IV kwartale 2024 r.
W ramach projektu planowane są zajęcia warsztatowe dla grup szkolnych oraz na inne tematyczne warsztaty, imprezy edukacyjne, wycieczki weekendowe, wydawnictwa oraz spoty filmowe.

W 2024 r. zorganizowana zostanie konferencja popularnonaukowej z okazji 65-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego.

W ramach kampanii ukazał się 12 kartkowy kalendarz "Kampinoski Park Narodowy - człowiek i natura", powstała nowa wystawa fotograficzna "Zwierzęta Puszczy Kampinoskiej" oraz odbyła się wycieczka z okazji Światowego Dnia Mokradeł.

 Pierwsza strona kalendarza na rok 2024.

Pierwsza strona kalendarza na rok 2024.

Nowa umowa z NFOŚiGW - Ochrona mozaiki siedlisk Kampinoskiego Parku Narodowego

W dniu 04.12.2023 r. zawarto umowę w formie dotacji ze środków NFOŚiGW nr: 1756/2023/Wn07/OP-wk/D pn.: "Ochrona mozaiki siedlisk Kampinoskiego Parku Narodowego”. Okres kwalifikowalności wydatków - 2023-2026, całkowita wartość przedsięwzięcia 1 546 460,00 zł, w tym dofinansowanie NFOŚiGW 1 391 814,00 (90% wydatków kwalifikowalnych). W ramach realizacji zadań projektu planujemy wykupić ok. 2 ha gruntów i na powierzchni ok. 160 ha rocznie prowadzić działania ochronne (koszenie, usuwanie zielnych gatunków inwazyjnych i ochronę stref ekotonowych). Ponadto planowane są rozbiórki obiektów budowlanych wraz z usunięciem zanieczyszczeń stałych i pokryć azbestowych oraz adaptacja piwnic jako zimowiska dla nietoperzy.

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2023

Umowa nr 1323/2023/Wn05/OP-wk/D na przedsięwzięcie pn.: „Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach w celu ochrony gatunkowej żubra ex situ”. W ramach zadania będą wykonane następujące prace: remont: bramy wjazdowej, tarasu widokowego przy zagrodzie pokazowej (służącego m.in. do obserwacji i kontroli stanu zdrowia żubrów w zagrodach: ekspozycyjnej oraz weterynaryjnej), budynku gospodarczo-socjalnego, składu odchodów przy zagrodzie pokazowej, magazynów na karmę, wybiegów hodowlanych (w tym zagród, paśników, stanowisk paszowych), infrastruktury takiej jak oświetlenie drogi wewnętrznej, niecki dezynfekcyjne oraz ogrodzenie. 
Umowa nr 1346/2023/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 9,9020 ha we wsi Brzozówka, gm. Czosnów 
Umowa nr 1038/2023/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 0,30 ha we wsi Truskawka gm. Czosnów 
Umowa nr 1225/2023/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 0,1776 ha we wsi Laski gm. Izabelin 
Umowa nr 788/2023/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 0,07 ha we wsi Truskaw gm. Izabelin. 
Umowa nr 266/2023/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 0,94 ha we wsi Górki gm. Leoncin. 
Umowa nr 86/2023/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 1,5404 ha we wsi Górki gm. Leoncin. 

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2022

Umowa nr 3452/2022/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o nieruchomości o pow. 1,92 ha we wsi Roztoka gm. Leszno. 
Umowa nr 3094/2022/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 1,77 ha we wsi Kępiaste gm. Leszno. 
Umowa nr 170/2017/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o nieruchomości o pow. 0,3298 ha we wsi Stara Dąbrowa gm. Leoncin. 
Umowa nr 3194/2022/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o nieruchomości o pow. 0,7692 ha we wsi Cybulice Duże gm. Czosnów 
Umowa nr 3004/2022/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 0,84 ha we wsi Łubiec gm. Leszno. 
Umowa nr 2830/2022/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 2,5767 ha we wsi Sieraków gm. Izabelin. 
Umowa nr 647/2019/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono zabudowaną nieruchomości o pow. 0,45 ha we wsi Buda gm. Stare Babice. 
Umowa nr 142/2018/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono zabudowaną nieruchomości o pow. 0,0814 ha we wsi Górki gm. Leoncin. 

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2021

Umowa nr 2759/2021/Wn07/OP-wk/D W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 0,6002 ha we wsi Stanisławów gm. Stare Babice. 
Umowa nr 875/2021/Wn07/OP-wk/D. W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną działkę o pow. 1,11 we wsi Kępiaste gm. Leszno. 
Umowa nr 2166/2021/Wn07?OP-wk/D W ramach ww. umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 4,28 ha we wsi Stara Dąbrowa gm. Leoncin. 
Umowa nr 2769/2021/Wn07/OP-wk/D W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowana działkę o pow. 0,89 ha we wsi Kępiaste gm. Leszno. 
Umowa nr 2770/2021/Wn07/OP-wk/D W ramach ww. umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 2,61 ha we wsi Kępiaste gm. Leszno 
Umowa nr 2167/2021/Wn07/OP-wk/ D W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 27,94 ha we wsi Brzozówka , i 0,26 ha we wsi Małocice gm. Czosnów. 
Umowa nr 2768/2021/Wb07/OP-wk/D W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 1,65 ha we wsi Famułki Brochowskie gm. Brochów. 
Umowa nr 2029/2021/Wn07/OP-wk/D W ramach ww umowy wykupiono działkę o pow. 0,3402 ha we wsi Famułki Brochowskie gm. Brochów. 
Umowa nr 792/2021/Wn07/OP-wk/D. W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o  pow. 0,81 ha, we wsi Łubiec, gmina Leszno 

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2020

Umowa nr 84/2019/Wn07/OP-wk/D. W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o  pow. 0,3299 ha, we wsi Stara Dąbrowa , gm. Brochów. 
Umowa nr 1595/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 16.09.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowane nieruchomości o łącznej pow. 2,7689 ha, we wsi Miszory, gm. Brochów. 
Umowa nr 84/2019/Wn07/OP-wk/D. W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o  pow. 0,3299 ha, we wsi Stara Dąbrowa , gm. Brochów. 
Umowa nr 1954/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 29.10.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono niezabudowaną nieruchomość o pow. 3,84 ha, we wsi Brzozówka, gm. Czosnów. 
Umowa nr 1955/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 29.10.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 0,0660 ha, we wsi Gorzewnica, gm. Brochów. 
mowa nr 1957/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 29.10.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 4,49 ha, we wsi Aleksandrów, gm. Czosnów. 
Umowa nr 1582/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 08.09.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono 1,62 ha, we wsi Janówek, gm. Czosnów. 
Umowa nr 1293/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 08.06.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono 2,88 ha we wsi Bieliny, gm. Brochów. 
Umowa nr 1363/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 18.06.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono 2,57 ha we wsi Zamość gm. Leoncin. 

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2019

Umowa nr 1293/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 08.06.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono 2,88 ha we wsi Bieliny, gm. Brochów. 
Umowa nr 1363/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 18.06.2020r. W ramach ww. umowy wykupiono 2,57 ha we wsi Zamość gm. Leoncin. 
Umowa nr 200/2019/Wn07/OP-wk/D z dnia 21.06.2019 r. W ramach ww. umowy wykupiono 14,30 ha we wsi Truskawka gm. Czosnów. 
Umowa 90/2019/Wn07/OP-wk/D z dnia 26.03.2019 r. W ramach umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 1,54 ha we wsi Brzozówka gm. Czosnów 
Umowa 4/2019/Wn07/OP-wk-pn/D z dnia 08.01.2019 r. W ramach umowy wykupiono
5,28 ha we wsi Brzozówka gm. Czosnów.
 
Umowa 84/2019/Wn07/OP-wk/D z dnia 21.03.2019.
W ramach umowy wykupiono 0,3299 ha we wsi Stara Dąbrowa gm. Leoncin.
 
Umowa nr 1293/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 08.06.2020r. W ramach ww.. umowy wykupiono 2,88 ha we wsi Bieliny, gm. Brochów. 
Umowa nr 1363/2020/Wn07/OP-wk/D z dnia 18.06.2020r. W ramach ww.. umowy wykupiono 2,57 ha we wsi Zamość gm. Leoncin. 

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2018

Umowa 340/20-18/Wn07/OP-wk-pn/D z dnia 28.12.2018 roku. W ramach umowy wykupiono zabudowana nieruchomość o pow. 0,0676 ha we wsi Roztoka gm. Leszno. 
 Umowa nr 187/2018/WN07/OP-wk/D z dnia 17.08.2018 r. W ramach umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 1,4235 ha we wsi Rybitew gm. Leoncin 
 Umowa nr 7/2018/Wn-07/OP-wk/D - w ramach powyższej umowy wykupiono 3,4205 ha we wsi Truskaw gm. Izabelin 
 Umowa nr 1/2018/Wn07/OP-wk/D z dnia 08.01.2018 r. - w ramach powyższej umowy wykupiono: we wsi Aleksandrów gm. Czosnów -  0,82 ha i we wsi Kiścinne gm. Czosnów  - 1,22 ha 

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2017

 

Umowa nr 271/2017/Wn07/OP-wk/D z dnia 13.11.2017 roku - w ramach powyższej umowy wykupiono 7,3990 ha we wsi Miszory gm. Leoncin
 
Umowa nr 277/2017/Wn07/OP-wk/D z dnia 23.10.2017 roku -  w ramach powyższej umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 3,9921 ha we wsi Górki gm. Leoncin.
 
Umowa nr 369/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 11.12.2017 r. - w ramach powyższej umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 0,35 ha we wsi Nowa Dąbrowa gm. Leoncin
 
Umowa nr 103/2013/Wn-07/OP-WK/D z dnia 15.03.2013 r. na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa, ochrona ex situ zagrożonych gatunków – żubra w Kampinoskim Parku Narodowym", w zakresie ochrony żubra o wartości 30299,63 zł. została zrealizowana w 2017 roku przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW. W ramach powyższej dotacji w 2017 r. zakupiono paszę dla żubrów - treściwą, okopową oraz siano, a także przeprowadzono badania serologiczne surowicy 6 żubrów w kierunku gruźlicy testem gammainterferonowym poprzedzone narkozą, wybudzaniem z narkozy oraz pobieraniem krwi do badań laboratoryjnych. 
 
Umowa nr 175/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 30.08.2017 roku 
w ramach powyższej umowy wykupiono 2,30 ha we wsi Truskaw gm. Izabelin
 
Umowa 32/2017/Wn07/OP-wk/D z dnia 02.02.2017 
w ramach powyższej umowy wykupiono: we wsi Wiersze gm. Czosnów 0,68 ha, we wsi Aleksandrów gm. Czosnów 3,64 ha
 
Umowa nr 122/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 12.07.2017 roku, 
w ramach powyższej umowy wykupiono 1,63 ha we wsi Józefów gm. Kampinos
 
Umowa nr 118/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 03.07.2017 roku, 
w ramach powyższej umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 5,28 ha we wsi Marianów gm. Leszno
 
Umowa nr 12/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 16.01.2017 roku, 
w ramach powyższej umowy wykupiono niezbudowane nieruchomości o powierzchni: 1,00 ha we wsi Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 0,6377 ha we wsi Truskawka gm. Czosnów i 0,61 ha we wsi Kępiaste gm. Leszno
 
Umowa nr 23/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 20.01.2017 roku, 
w ramach powyższej umowy wykupiono 2 gospodarstwa zabudowane i 9,26 ha gruntów we wsi Nowa Dąbrowa gm. Leoncin
 
Umowa nr 82/2017/Wn-07/OP-wk/D z dnia 18.05.2017 roku, 
w ramach powyższej umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość o pow. 4,20 ha we wsi Bieliny Kampinoskie gm. Kampinos
 
Umowa nr 224/2016/Wn07/OP-wk/D z dnia 08.12.2016 roku, 
w ramach powyższej umowy wykupiono 1,51 ha we wsi Sieraków gm. Izabelin

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2016

Umowa nr 103/2013/Wn-07/OP-WK/D z dnia 15.03.2013 r. na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa, ochrona ex situ zagrożonych gatunków – żubra w Kampinoskim Parku Narodowym", w zakresie ochrony żubra o wartości 37063,63 zł. W ramach powyższej dotacji w 2016 r. zakupiono paszę dla żubrów - treściwą, okopową oraz siano, a także przeprowadzono badania serologiczne surowicy 7 żubrów w kierunku gruźlicy testem gammainterferonowym poprzedzone narkozą, wybudzaniem z narkozy oraz pobieraniem krwi do badań laboratoryjnych.
 
Umowa nr 174/2016/Wn07/OP-wk/Dz dnia 02.11.2016 roku - w ramach powyzszej umowy wykupiono zabudowane gospodarstwo we wsi Cisowe gm. Leoncin
 
Umowa nr 74/2016/Wn07/OP-wk/D z dnia 20.06.2016 r. - w ramach powyższej umowy wykupiono 18,0947 ha we wsi Aleksandrów, gm. Czosnów za kwotę 983 436,62 zł 

Umowa nr 66/2016/Wn07/OP-wk/D zdnia 03.06.2016 r - w ramach powyższej umowy wykupiono 40,6454 ha we wsi Aleksandrów gm. Czosnów za kwotę 1 978 841,02 zl
 
Umowa nr 68/2016/Wn07/OP-wk/D z dnia 03.06.2016 r -w ramach powyższej umowy wykupiono 0,33 ha we wsi Izabelin Dziekanówek gm. Czosnów za kwotę 83 776,74 zł
 
Umowa nr 48/2016/Wn07/OP-wk/D z dnia 11.05.2016 r
W ramach powyższej umowy wykupiono działkę o pow.2,1075 ha za kwotę 162 691,87 zł. 

Umowa nr 47/2016/Wn07/OP-wk/D z dnia 11.05.2016 r
W ramach powyższej umowy wykupiono zabudowaną działkę o pow. 2,05 ha za kwotę 401 639,59 zł. 

Umowa nr 41/2016/WN07/OP-wk/D z dnia 20.04.2016 r
W ramach powyższej umowy wykupiono 1,1867 ha za kwotę 109 749,68 zł 

Umowa nr 1/2016/Wn07/OP-wk/D z dnia 05.01.2016
w ramach powyższej umowy wykupiono 0,24 ha za kwotę 25 215,24 zł
 
Umowa nr 605/2014/Wn-07/OP-WK/D z dnia 03.09.2014 r. na zadanie „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”. W ramach powyższej dotacji w 2016 r. zrealizowane zostanie: wykaszanie 90 ha łąk, odkrzaczanie 5 ha łąk, monitoring efektu zabiegów ochronnych na populacje motyli, derkacza, żurawia i nietoperzy.

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2015

 

Umowa nr 103/2013/Wn-07/OP-WK/D z dnia 15.03.2013 r. na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa, ochrona ex situ zagrożonych gatunków – żubra w Kampinoskim Parku Narodowym”, w zakresie ochrony żubra o wartości 32374,50 zł. W ramach powyższej dotacji w 2015 r. zakupiono paszę dla żubrów - treściwą, okopową oraz siano, a także przeprowadzono badanie serologiczne surowicy 9 żubrów w kierunku gruźlicy testem gammainterferonowym poprzedzone narkozą, wybudzaniem z narkozy oraz pobieraniem krwi do badań laboratoryjnych 

Umowa nr 366/2015/Wn7/OP-wk/D z dnia 25.08.2015 r.
W ramach powyższej umowy wykupiono 0,35 ha za kwotę 53 629,14 zł. 
 
Umowa nr 367/2015/Wn7/OP-wk/D z dnia 25.08.2015 r
W ramach powyzszej umowy wykupiono 0,4072 ha za kwotę 151 309,95 ha. 
 
Umowa nr 198/2015/Wn07/OP-wk/D z dnia 11 06.2015 r w ramach powyższej umowy wykupiono 0,58 ha na kwotę 41 915,12 zł. 

Umowa nr 200/2015/Wn7/OP-wk/D z dnia 15.06.2015 rw ramach powyższej umowy wykupiono 37/14 ha na kwotę 1 454 216,44 zł. 
  
Umowa nr 211/2015/Wn7/OP-wk/D z dnia 22.06.2015 rw ramach powyższej umowy wykupiono zabudowaną nieruchomość na kwotę  627 201,70 zł. 
 
Umowa nr 11/2015/Wn-07/OP-WK/D z dnia 9.01.2015 r. 
W ramach powyższej dotacji wykupiono zabudowaną nieruchomość na kwotę 236 563,33 zł.

"Budowa infrastruktury turystycznej na polanie Lipków - ograniczenie antropopresji na ekosystemy KPN", umowa nr 608/2014/Wn-07/OP-WK/PS/D z dn. 03.09.2014 r., aneks nr 1/85 z dn. 24.03.2015 r. (więcej informacji o projekcie, w tym relacja z jego przebiegu po kliknięciu) - dofinansowanie przedsięwzięcia finansowanego w ramach V priorytetu POIiŚ. Główne realizowane zadania to: zagospodarowanie polany wypoczynkowej, parkingu dla samochodów osobowych i autokarów, instalacje elektryczne oświetlenia terenu i monitoringu, zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lipków, a także zadania związane z komunikacją i rozpowszechnianiem informacji nt. efektów projektu. Kwota dofinansowania NFOŚiGW: 318 776,48 zł.

"Utrwalenie efektów ekologicznych projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej realizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2002-2009", umowa nr 987/2013/Wn-07/OP-WK-EF/D z dn. 31.12.2013 r., aneks nr 1/86 z dn. 23.03.2015 r. Kwota dofinansowania: 138 693,57 zł.

W ramach zadania wykonano następujące prace: impregnacja i malowanie elementów drewnianych oraz uzupełnienie brakujących części drewnianych i wymiana uszkodzonych elementów: słupów z tablicami z regulaminem (36 szt.), pokryć dachowych na polanie Opaleń i polanie Jakubów, ław ze stołami (10 kpl), wiat turystycznych (44 szt.), stojaków z tablicami informacyjnymi (49 szt.), słupów do kierunkowskazów turystycznych (30 szt.), stojaków z tablicami ostrzegawczymi (8 szt.), kładek na szlakach turystycznych (25 mb), ogrodzeń drewnianych (1136 mb) i ławkodaszków (31 szt.); wykonanie kierunkowskazów turystycznych z ocynkowanej blachy na drewnianym podkładzie (60 szt.).

"Budowa kładki na szlakach turystycznych w Zaborowie Leśnym służącej ograniczeniu antropopresji na ekosystemy Kampinoskiego Parku Narodowego", umowa nr 873/2014/Wn-07/OP-WK-EF/D z dn. 17.12.2014 r. Kwota dofinansowania: 213 112,00 zł. Projekt współfinansowany przez PGL LP (umowa nr EZ.0290.1.18.2015 z dn. 18.05.2015 r.) i WFOŚiGW w Warszawie (umowa nr 1165/15/EE/D z dn. 13.11.2015 r.).

W ramach zadania oczyszczono światło ścieżki i wybudowano dębową kładkę turystyczną o szerokości 1,2 m i długości 770 m, a także przygotowano i wydano broszurę informacyjną "Turystyka w sercu puszczy. Informator turystyczny - Zaborów Leśny i okolice" (3000 egz.).
 
Umowa nr 605/2014/Wn-07/OP-WK/D z dnia 03.09.2014 r. na zadanie „Czynna ochrona podmokłych łąk – siedlisk rzadkich gatunków motyli i ptaków oraz aktywna ochrona nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym”. W ramach powyższej dotacji w 2015 r. wykoszono 90 ha łąk, wyremontowano pod kątem ochrony zimowisk nietoperzy 88 piwniczek ziemnych, wywieszono 120 skrzynek lęgowych dla nietoperzy w ekosystemach leśnych, przeprowadzono monitoring efektu zabiegów ochronnych na populacje motyli, derkacza, żurawia i nietoperzy. W roku 2015 zrealizowano zadania na kwotę  207 687,99 zł.

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2014

 

Kampinoski Park Narodowy dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie Umowy Nr 328/2014/Wn-07/OP-WK/D z dnia 11.06.2014 r., skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu dotyczącego niezabudowanej nieruchomości położonej w granicach Parku, na kwotę 198 449,68 zł.

Kampinoski Park Narodowy dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie Umowy Nr 113/2014/Wn-07/OP-WK-PW/D z dnia 12.03.2014 r., skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu dotyczącego zabudowanej nieruchomości położonej w granicach Parku, na kwotę 271 606,00 zł.

"Budowa infrastruktury turystycznej na polanie Lipków - ograniczenie antropopresji na ekosystemy KPN", umowa nr 608/2014/Wn-07/OP-WK/PS/D z dn. 03.09.2014 r., aneks nr 1/85 z dn. 24.03.2015 r. (więcej informacji o projekcie, w tym relacja z jego przebiegu po kliknięciu) - dofinansowanie przedsięwzięcia finansowanego w ramach V priorytetu POIiŚ. Główne realizowane zadania to: zagospodarowanie polany wypoczynkowej, parkingu dla samochodów osobowych i autokarów, instalacje elektryczne oświetlenia terenu i monitoringu, zagospodarowanie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Lipków, a także zadania związane z komunikacją i rozpowszechnianiem informacji nt. efektów projektu. Kwota dofinansowania: 327 120,20 zł.

Umowa nr 103/2013/Wn-07/OP-WK/D z dnia 15.03.2013 r. na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa, ochrona ex situ zagrożonych gatunków – żubra w Kampinoskim Parku Narodowym”, w zakresie ochrony żubra o wartości 30444,01 zł
W ramach powyższej  dotacji - zakupiono paszę dla żubrów - treściwą, okopową oraz siano.

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2013

 

"Utrwalenie efektów ekologicznych projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury turystyczno-edukacyjnej realizowanych w Kampinoskim Parku Narodowym w latach 2002-2009", umowa nr 987/2013/Wn-07/OP-WK-EF/D z dn. 31.12.2013 r.
W ramach zadania zaplanowano zrealizowanie następujących prac: impregnacja i malowanie elementów drewnianych, uzupełnienie brakujących części drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury turystycznej, w tym słupów z tablicami z regulaminem (36 szt.), pokryć dachowych na polanie Opaleń i polanie Jakubów, ław ze stołami (10 kpl), wiat turystycznych (44 szt.), stojaków z tablicami informacyjnymi (49 szt.), słupów do kierunkowskazów turystycznych (30 szt.), stojaków z tablicami ostrzegawczymi (8 szt.), kładek na szlakach turystycznych (25 mb), ogrodzeń drewnianych (1136 mb) i ławkodaszków (31 szt.); wykonanie kierunkowskazów turystycznych z ocynkowanej blachy na drewnianym podkładzie (60 szt.). Projekt współfinansowany przez PGL LP (umowa nr ZP17/14 z dn. 29.05.2014 r.).

Umowa nr 103/2013/Wn-07/OP-WK/D z dnia 15.03.2013 r. na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa, ochrona ex situ zagrożonych gatunków – żubra w Kampinoskim Parku Narodowym”, w zakresie ochrony żubra o wartości 49 238,94 zł, w zakresie ochrony przeciwpożarowej o wartości 83 880,48 zł została zrealizowana w 2013 roku przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW.

W ramach powyższej  dotacji - zakupiono podręczny sprzęt ppoż., oznakowano dojazdy pożarowe, zakupiono radiotelefon do PSP, zakupiono zestaw komputerowy wraz z specjalistycznymi oprogramowaniami do punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD), wykonano mapy dojazdów pożarowych, wydano folder informacyjny z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz z zakresu restytucyjnej Hodowli Żubrów OHŻ Smardzewice, zakupiono paszę dla żubrów - treściwą, okopową oraz siano.

Nazwy zadań dofinansowanych przez NFOŚiGW w roku 2011

 

Umowa  nr 357/2011/WN-07/OP-WK/D z dnia 28.07.2011 r. na zadanie "Rekonstrukcja krajobrazu przyrodniczego Puszczy Kampinoskiej przez wykup i zagospodarowanie gruntów w 2011 r" o wartości 354 102, 00 zł została zrealizowana w 2011 roku przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW. W ramach powyższej  dotacji -  wykupiono 4,1592 ha.

Projekt nr 231/2009/Wn-50/OP-WK/D „Restytucyjna hodowla żubrów w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach w latach 2009-2011” o wartości 114 188,05 PLN został zrealizowany przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Projekt nr 136/2011/Wn-50/OP-WK/D „Ochrona ekosystemów leśnych i ekosystemów łąkowych w Kampinoskim Parku Narodowym” o wartości 530 562,51 PLN został zrealizowany w 2011 roku przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Umowa nr 216/2011/Wn-07/OP-PO-PN/D o realizację zadania Państwowej Jednostki Budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania zawarta w dniu 08.06.2011 r. na realizację zadania „Ograniczenie antropopresji na Puszczę Kampinoską wynikającej z rozwoju turystyki”
Wysokość dofinansowania wynikająca z umowy 398 000,00 zł.

 Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000  umowa 269/2011/Wn-50/OP-MN/D z dn. 22.06.2011r. Wysokość dofinansowania wynikająca z umowy 321 728 zł.

Ochrona przyrody poprzez demontaż i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest, likwacja dzikich składowisk azbestu z terenu Parku Narodowego oraz pokrycie blachodachówką obiektów, z których zdemontowano azbest umowa 314/2011/Wn-07/OP-WK-PN/D z dn. 12.07.2011r. Wysokość dofinansowania wynikająca z umowy  134 262 zł

 Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie emisji spalin do atmosfery dzięki wykonaniu termomodernizacji budynków na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego  umowa 315/2011/Wn-07/OP-WK-KU/D z dn. 12.07.2011r. Wysokość dofinansowania wynikająca z umowy  400 000 zł

Rozwój bazy edukacyjnej Kampinoskiego Parku Narodowego umowa 391/2011/Wn-50/EE-BS/D z dn. 02.09.2011r. Wysokość dofinansowania wynikająca z umowy 362 610 zł