Idź do
Park leży w strefie klimatu umiarkowanego i podlega przejściowym wpływom klimatu morskiego (wilgotnego, i łagodnego) oraz kontynentalnego (suchego z dużymi wahaniami temperatur). Położenie w dolinie rzecznej oraz pokrycie terenu lasami, łąkami i bagnami powoduje, że klimat tutejszy różni się od obszarów sąsiednich. Na teren doliny spływają chłodne masy powietrza i utrzymują się dłużej niż w okolicy. Sąsiedztwo dużego zbiornika wodnego, jakim jest Wisła, zabudowy Warszawy oraz kontrasty w ukształtowaniu i pokryciu terenu Puszczy powodują zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów także wewnątrz parku.

Temperatury, opady, wiatry

Poniżej przedstawiamy informacje, które uzyskaliśmy na podstawie pomiarów prowadzonych w stacji meteorologicznej w Granicy w latach 1994-2022.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,7ºC. Najcieplejszym miesiącem w roku jest z reguły lipiec ze średnią miesięczną 19,4ºC, najzimniejszym na ogół jest styczeń, ze średnią -1,6ºC. Przeciętnie w roku występuje 28,8 dni mroźnych, w których przez cały dzień temperatura jest poniżej 0ºC i 55,9 dni gorących, z temperaturą przekraczającą 25ºC.

Obserwujemy szybkie ocieplanie klimatu. Średnia roczna temperatura wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat o około 0,5ºC.

Średnia roczna suma opadów wynosi 573,2 mm. W ciągu roku występuje średnio 171 dni z opadem. Najwyższe opady notuje się w lipcu (89,3 mm) a najniższe w lutym (33,1 mm). Liczba dni z pokrywą śnieżną jest bardzo zróżnicowana i wynosi od zera do ponad 100 dni.

Na terenie parku przeważa wiatr wiejący z kierunków zachodnich – około 44% wszystkich obserwacji. Dzięki temu rozległe lasy Puszczy Kampinoskiej pozytywnie wpływają na klimat Warszawy dostarczając do niej chłodnego, wilgotnego i bogatego w tlen powietrza, usprawniając przewietrzanie miasta.

Zestawienie opadów i temperatur

Zestawienie rocznych sum opadów i średnich rocznych temperatur powietrza na podstawie danych z posterunków meteorologicznych i opadowych KPN w latach 1988 – 2021 (lata 1994-2000 – na podstawie danych z Granicy, lata 2001-2021– średnie ze wszystkich posterunków KPN)

Średnia 2001 -2021 | opad: 579,8 mm | temp: 8,7 °C |

Kliknij odpowiedni kolor w legendzie mapy, aby filtrować wykres.