Idź do

Pomniki przyrody

W Kampinoskim Parku Narodowym brak jest zarejestrowanych pomników przyrody nieożywionej, ale w jego granicach i w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 1105 drzew -pomników przyrody (z tego na gruntach Parku 129 drzew pomnikowych) oraz 29 drzew kandydatów na pomniki przyrody.

Ponad 80% drzew pomnikowych tworzy pięć alei położonych w sąsiedztwie Parku.
Najokazalszą z nich jest „Aleja Chopina": przy drodze z Łaz do Zawad na odcinku 3 km rośnie 759 lip drobnolistnych, 11 jesionów wyniosłych i l dąb szypułkowy o obwodach pni od 100 do 470 cm.

Inne aleje pomnikowe to: aleja w Białutach (l 18 jesionów wyniosłych o obwodach 80 do 260 cm), aleja w Lesznie od ul. Błońskiej w kierunku Białut (36 lip drobnolistnych o obwodach i 17 jesionów wyniosłych o obwodach 100 do 280 cm) oraz 2 aleje w Dąbrowie Leśnej: przy ul. Lipowej (45 lip drobnolistnych o obwodach 110 do 220 cm) i przy ul. Partyzantów (29 dębów szypułkowych o obwodach 160 do 280 cm).

Zestawienie drzew pomnikowych w Parku i jego otulinie według gatunków drzew przedstawia poniższa tabela:

GatunekDrzewa pomnikowew tym na gruntach Parku
Lipa drobnolistna8548
Dąb szypułkowy140108
Jesion wyniosły383
Topola czarna20-
Sosna zwyczajna101
Topola biała192
Wiąz szypułkowy61
Modrzew europejski3-
Topola kanadyjska3-
Kasztanowiec zwyczajny2-
Jałowiec pospolity2-
Olsza czarna1-
Buk zwyczajny1-
Grab zwyczajny11
Klon zwyczajny14
Wierzba krucha1-
Klon jawor1-
Topola osika21
RAZEM1105129