Idź do
Niezwykle cenną wartością Parku jest zachowany w wielu miejscach tradycyjny mazowiecki krajobraz, z mozaiką pól i pastwisk, głowiastymi wierzbami i stawianymi na zimę stogami siana.

W celu jego ochrony zostały wyodrębnione strefy ochrony krajobrazowej, których łączna powierzchnia wynosi obecnie 7 226 ha (co stanowi blisko 19% areału Parku). Składają się na nią także grunty własności prywatnej, objęte programem dobrowolnych do wykupów na rzecz Skarbu Państwa. Wykupywane grunty są przeznaczane na bezterminową ochronę przyrody i po wykupieniu obejmowane ochroną czynną lub bierną.
Warunkiem zachowania rolniczego pejzażu kulturowego o znacznym stopniu naturalności, który w otoczeniu aglomeracji warszawskiej w dramatyczny sposób zanika, jest prowadzenie tradycyjnej gospodarki rolnej i łąkarskiej. Dlatego 1100 ha spośród gruntów należących do Kampinoskiego Parku Narodowego (położonych zarówno w strefie ochrony czynnej jak i krajobrazowej) znajduje się w dzierżawach rolno-środowiskowych.