Idź do

Jak dojechać?

Do dyrekcji parku i Centrum Edukacji w Izabelinie

Samochodem

Dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 10 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 35 min jazdy) ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski i Izabelin do skrzyżowania z ul. Tetmajera (przy „witaczu” zapraszającym do centrum edukacji).
Następnie ok. 750 m prosto.
Transportem publicznym

Bezpośredni dojazd autobusem ZTM 210 jadącym z pętli Metro Młociny (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Urząd Gminy w Izabelinie, a następnie dojść ulicą Tetmajera ok. 750 m.

Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Urząd Gminy z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy

Samochodem

Dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 40 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. jazdy)ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Zielonki, Koczargi, Borzęcin Duży, Zaborów, Zaborówek, Leszno, gdzie ulica zmienia nazwę na Sochaczewska a następnie Chopina, którą należy jechać przez Grądy, Wiejcę i Kampinos (cały czas drogą nr 580), aż do skrzyżowania w Komorowie, gdzie należy skręcić w prawo (tu znak kierunkowy na ODM w Granicy, przy przystanku) i drogą dojechać do parkingu w Granicy.

Transportem publicznym

Busem przewoźnika Motobuss kursującym na linii Sochaczew-Kampinos-Warszawa, z przystanku Warszawa, Marszałkowska – Sawa do Kampinos, ul. Chopina – park. Podróż busem trwa ok. 1 godz. Następnie dojść niebieskim szlakiem turystycznym do Granicy ok. 3 km.

Autobusem ZTM 719 z przystanku Os. Górczewska do przystanku Leszno, następnie przesiąść się do autobusu przewoźnika PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. i z przystanku Leszno dojechać do przystanku Kampinos. Podróż autobusami trwa ok. 1 godz. Następnie dojść niebieskim szlakiem turystycznym do Granicy ok. 3 km.

Do Muzeum-Miejsce Pamięci Palmiry oraz parkingu i polany rekreacyjnej Pociecha.

Samochodem

Dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 30 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 50 min jazdy) ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski, Izabelin i Truskaw, przy pętli autobusowej w Truskawiu skręcić w prawo w ul. Skibińskiego, następnie tzw. Drogą Palmirską (uwaga, kocie łby!) do parkingu w Pociesze lub przy muzeum.

Dojazd od strony Łomianek (od granicy Warszawy ok. 25 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 40 min jazdy) ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, a następnie ul. Kolejowej przez Łomianki, Dziekanów Leśny, i Nowy Dziekanów (trasa E77), skręcić na skrzyżowaniu w ul. Kusocińskiego, następnie tzw. Drogą Palmirską do parkingu w Pociesze lub przy muzeum.
Transportem publicznym

W okresie od maja do października bezpośredni dojazd do Muzeum okresowym autobusem 800 z przystanku Metro Młociny. Brak możliwości bezpośredniego dojazdu w pozostałych miesiącach. Dojazd autobusem ZTM 210 do pętli w Truskawiu, a następnie należy dojść do polany ok. 2 km i do muzeum ok. 4 km. Informacje o linii 800 proszę weryfikować na stronie ZTM.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Lipków

Samochodem

Dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 15 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 40 min. jazdy) ul. Wólczyńską do skrzyżowania z Arkuszową, następnie ul. Arkuszową do skrzyżowania z Estrady, dalej ul. 3 Maja przez Mościska, Laski i Izabelin do skrzyżowania z ul. Fedorowicza (przy Parafii św. Franciszka z Asyżu). Dojechać do pętli w Hornówku i dalej prosto ul. Lipkowską i Jakubowicza, gdzie skręcić w lewo przy Parafii Św. Rocha i dalej ok. 100 m do parkingu.

Dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 15 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 35 min. jazdy) ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego i Latchorzew. W Babicach Nowych skręcić w prawo w ul. Okulickiego, a następnie przejechać ul. Sienkiewicza przez Stare Babice, dalej ul. Mościckiego i w Lipkowie ul. Jakubowicza, gdzie skręcić w prawo przy Parafii Św. Rocha i dalej ok. 100 m do parkingu.
Transportem publicznym

Bezpośredni dojazd autobusem ZTM 714 jadącym z pętli Os. Górczewska (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na końcowym przystanku Lipków-Muzeum, a następnie dojść ulicą Jakubowicza oraz szlakiem turystycznym ok. 0,5 m. Ponadto autobusem ZTM L18 można dojechać do przystanku Lipków ze Starych Babic. Z przystanku Lipków następnie należy dojść do polany ok. 1 km. Autobusem ZTM L-6 można dojechać do przystanku Lipków-Muzeum ze Starych Babic i Borzęcina. Z przystanku Lipków następnie należy dojść do polany ok. 0,5 km. Do Starych Babic – przystanek Rynek, z kolei można dojechać autobusem ZTM 712 z pętli Metro Młociny (ok. 30 min jazdy) lub 719 z pętli Os. Górczewska (ok. 10 min jazdy). Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Lipków z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Opaleń

Samochodem

Dojazd od strony Bielan i Żoliborza (od granicy Warszawy ok. 2 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 25 min jazdy) podobnie jak w przypadku dojazdu do dyrekcji w Izabelinie, tylko na skrzyżowaniu z ul. Estrady należy skręcić w prawo, a następnie za Gościńcem pod Łosiem, przy „witaczu” w ul. Rękopis. Następnie ok. 0,5 km prosto do parkingu.

Dojazd od strony Bielan-Młociny (od granicy Warszawy ok. 2 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 30 min jazdy) ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, a następnie skręcić w lewo w ul. Dzierżoniowską lub Wóycickiego na wysokości Parku Mlocinskiego. Ul. Wóyciciego, przejechać wzdłuż Cmentarza Północnego, dojechać do skrzyżowania z ul. Wólczyńska, skręcić w prawo, a następnie w lewo w ul. Estrady. Przed Gościńcem pod Łosiem, przy „witaczu” skręcić w ul. Rękopis. Następnie ok. 0,5 km prosto do parkingu.
Transportem publicznym

Bezpośredni dojazd autobusem ZTM 110 jadącym z pętli Metro Marymont (ok. 20 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Energetyczna, a następnie dojść ulicą Rękopis ok. 0,5 km. Autobusem ZTM L-7 (wyłącznie w dni powszednie, tylko 6 razy dziennie) można dojechać do przystanku Energetyczna z Łomianek oraz Ożarowa Mazowieckiego.

Do parkingu i polany rekreacyjnej Roztoka

Samochodem

Dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 35 min. jazdy; ze Śródmieścia ok. 50 min. jazdy) ul. Górczewską do ul. Warszawskiej przez Blizne Jasińskiego, Latchorzew, Zielonki, Koczargi, Borzęcin Duży, Zaborów i Zaoborówek do Leszna (drogą nr 580), gdzie skręcić w prawo w ul. Partyzantów i drogą nr 579 do Roztoki. Parking i punkt gastronomiczny będą widoczne po prawej stronie.
Transportem publicznym

Brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd autobusem ZTM 719 jadącym z pętli Os. Górczewska (ok. 40 min jazdy). Wysiąść należy na przystanku Leszno, a następnie dojść wzdłuż drogi nr 579 do Roztoki (uwaga, bardzo duży ruch samochodowy) ok. 6 km lub szlakami turystycznymi przez las – żółtym i czerwonym od strony zachodniej względem drogi 579 ok. 8,5 km lub żółtym i zielonym od strony wschodniej względem drogi 579 ok. 9,5 km.

Do Tułowic, Osady Puszczańskiej PTTK w Borku Tułowickim

Samochodem

Dojazd od strony Bemowa i Woli (od granicy Warszawy ok. 55 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. 10 min jazdy) tak jak do ODM w Granicy, tylko w Komorowie należy jechać dalej prosto drogą nr 580, aż do Woli Pasikońskiej, gdzie odbić w prawo na Brochów, omijając Sochaczew. Przejechać prosto przez Strojec, Mokas, Las Wólka Smolarna do Malanowa, gdzie skręcić w prawo w drogę nr 705 i jechać do Tułowic.

Dojazd od strony Bielan-Młociny (od granicy Warszawy ok. 50 min jazdy; ze Śródmieścia ok. 1 godz. 10 min jazdy) ul. Marymoncką lub Wybrzeże Gdyńskie do ul. Pułkowej, następnie Kolejowej i Warszawskiej drogą nr 7 do Kazunia Nowego, dalej drogą nr 575 przez Stare Grochale, Gniewniewice, Wilków, Secymin Polski, Kromnów i w Śladowie skręcić w lewo w drogę nr 705 na Sochaczew, dalej przez Las do Wilczy Tułowskich i Tułowic.
Transportem publicznym

Brak bezpośredniego dojazdu. Dojazd do Sochaczewa pociągiem Kolei Mazowieckich lub PKP Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia lub busem przewoźnika Motobuss kursującym na linii Sochaczew-Kampinos-Warszawa, z przystanku Warszawa, Marszałkowska – Sawa. Przejazd ok. 1 godz. Z Sochaczewa należy się przesiąść do autobusu PKS Grodzisk Mazowiecki i wysiąść na przystanku Tułowice (ok. 30 min jazdy). Dalej pieszo ok. 200 m na północ w stronę Borku Tułowickiego.