Idź do
W Kampinoskim Parku Narodowym nie ma obecnie szlaków turystyki jeździeckiej (ich realizacja pozostaje w planach parku). Wyjątkowo, z uwagi na duże zapotrzebowanie okolicznych stajni, wyznaczane każdorazowo trasy są udostępniane jeźdźcom indywidualnym oraz do przejazdów zaprzęgami konnymi.
W celu uzyskania pozwolenia na przejazdy należy zwrócić się do dyrektora KPN z podaniem, wskazując w nim:

dane kontaktowe stajni/jeźdźców, 
liczbę jeźdźców, 
okres przejazdów (w granicach roku kalendarzowego), 
miejsce startu i zakończenia przejazdów, 
orientacyjną długość trasy oraz ewentualne dane do faktury. 
umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku (link do klauzuli)
Opłata naliczana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem i zależy od liczby koni oraz wnioskowanego okresu przejazdów, a dla zaprzęgów od liczby osób biorących udział w przejazdach.

Wysłanie podania nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku - do każdej prośby podchodzimy indywidualnie, mając na względzie bezpieczeństwo turystów oraz minimalizowanie potencjalnych szkód w przyrodzie.

Z uwagi na brak infrastruktury związanej z turystyką konną, trasy są przeznaczone dla doświadczonych jeźdźców i w celu uniknięcia konfliktów z innymi użytkownikami szlaków turystycznych w znacznej części prowadzą drogami publicznymi, gdzie obowiązują przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym.