Idź do

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego

Adres:
Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin

Tel. (022) 722 60 01, 722 60 21
E-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
Sekretariat Dyrektora Parku: (022)72265 59
Skrzynka EPUAP: /KampinoskiPN/SkrytkaESP

Godziny pracy: 7:30 - 15:30 pn.-pt.

STRAŻ PARKU

Komendant Straży Parku: Grzegorz Kondracki - 508 186 950
email: straz@kampinoski-pn.gov.pl
Grupa terenowa SP Laski:
Dowódca grupy terenowej SP: Grzegorz Okuń - 508 186 910
Starszy strażnik SP: Dominika Świątkowska - 504 149 402
Starszy strażnik SP: Dariusz Świderski - 508 186 909
Strażnik SP: Borys Domański - 504 149 403
Grupa Terenowa SP Kampinos:
Dowódca grupy terenowej SP: Piotr Borowy - 508 186 805
Starszy strażnik SP: Eugeniusz Kuczora - 504 149 409

Grupa Terenowa SP Kromnów:
Dowódca grupy terenowej SP: Andrzej Różański - 508 187 617
Starszy strażnik SP: Roman Szymański - 508 187 684

Służby terenowe

Kancelarie leśnictw czynne są w środy w godzinach 8-12.

Obręb Ochronny Laski
Nadleśniczy - Cezary Buniowski - tel. 508 187 092 nlaski@kampinoski-pn.gov.pl
Leśnictwo Sieraków - leśniczy Krzysztof Wawer tel. 508 188 035
Leśnictwo Lipków - leśniczy Marek Artymiuk tel. 508 188 312
Leśnictwo Janówek - leśniczy Agnieszka Nowak  tel. 508 189 039
Leśnictwo Kaliszki - leśniczy Jacek Kościk tel. 508 190 720
Leśnictwo Zaborów - leśniczy Ryszard Nowak tel. 660 531 293

Obręb Ochronny Kampinos; fax 725-01-23;
Nadleśniczy - Bogiel Edward tel. 604 620 357 nkampinos@kampinoski-pn.gov.pl
Leśnictwo Kampinos - leśniczy Zbigniew Rędzikowski tel. 508 190 175
Leśnictwo Wiersze - leśniczy Tomasz Sekutowicz tel. 510 922 018
Leśnictwo Grabina - leśniczy Paweł Rogoś tel. 508 189 222
Leśnictwo Rózin - leśniczy Bożena Borowa tel. 508 189 643
Leśnictwo Zamczysko - leśniczy Grzegorz Nizio tel. 508 189 987
Leśnictwo Przyćmień - leśniczy Tomasz Zakowany tel. 508 190 629

Obręb Ochronny Kromnów;  fax 796-70-09;
Nadleśniczy - Starzycki Andrzej tel. 604 620 959 nkromnow@kampinoski-pn.gov.pl
Leśnictwo Kromnów - leśniczy Jarosław Kusiak tel. 508 187 831
Leśnictwo Krzywa Góra - leśniczy Stanisław Kryla tel. 508 187 113
Leśnictwo Polesie - leśniczy Michał Chmielarz tel. 508 187 316
Leśnictwo Wilków - leśniczy Artur Szerszeń tel. 508 187 485
Leśnictwo Rybitew - leśniczy Adam Garbuliński tel. 515 180 084
Leśnictwo Dąbrówka - leśniczy Cezariusz Dąbrowski tel. 508 187 603

Kontakt dla mediów

Magdalena Kamińska
tel. (022) 722 60 01 wew. 362
kom. 608 201 945
mkaminska@kampinoski-pn.gov.pl

Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)
Monika Paszkiewicz
tel: 22 722 60 01 wew. 330
mpaszkiewicz@kampinoski-pn.gov.pl

Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Adres:
ul. Polna 37
05-084 Leszno
Kierownik: dr Adam Olszewski; tel. 508 186 345

Gospodarstwo Szkółkarskie

Gospodarstwo Szkółkarskie Julinek - kancelaria czynna w godz. 7.00- 15.00 pn.-pt. tel. (0 22) 725 81 36
Kierownik Gospodarstwa - Anna Otręba tel. 508 187 317 szkolka@kampinoski-pn.gov.pl

[LINK do podstrony]


Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl

Ośrodek Hodowli Żubrów

Ośrodek Hodowli Żubrów
ul. Tomanka 9, 97-213 Smardzewice

Kierownik Ośrodka – Katarzyna Mierzwa
tel./fax: (44) 710 86 20, 508 190 667
e-mail: ohz@kampinoski-pn.gov.pl

Aktualnie zwiedzanie ośrodka jest niemożliwe. Został on z dniem 06.12.2014 r. zamknięty dla odwiedzających do odwołania.