Idź do

Ogólne informacje o wolontariacie

Wolontariat jest nieodpłatną formą pracy wykonywanej na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego. Wolontariusze przeznaczają swój wolny czas na pomoc w niektórych pracach, realizowanych przez pracowników KPN w ramach zatwierdzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zadań ochronnych (Zadania ochronne na rok 2024)

Z osobami, które są zainteresowane długoterminową pomocą parkowi, podpisujemy umowę (link do wzoru umowy). Przed podpisaniem umowy wolontariusz zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem wolontariatu (Regulamin wolontariatu) oraz zasadami obowiązującymi na terenie parku (Regulamin udostępniania).

Wolontariusz, powinien posiadać podstawową wiedzę na temat Kampinoskiego Parku Narodowego i sposobów ochrony przyrody na jego obszarze. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z publikacjami: KPN – broszura informacyjna oraz Lasy Puszczy Kampinoskiej.

Wolontariat to zobowiązanie, ale Twoje zaangażowanie będzie zależne od Twoich możliwości. Każda pomoc jest cenna, nawet sporadyczna.

W przypadku osób niepełnoletnich, które chciałyby zostać wolontariuszami w Kampinoskim Parku Narodowym, konieczna jest zgoda pełnoletniego rodzica/ opiekuna.

Na terenie KPN odbywają się także akcje wolontariackie z udziałem grup m.in. firmowych. Grupy zainteresowane taką formą pomocy parkowi prosimy o zapoznanie się z opisem zadań.

Zapraszamy do kontaktu:

Dorota Matuszyk – koordynatorka wolontariatu w KPN

Co myślą o nas wolontariusze?

Korzyści z bycia wolontariuszem KPN — opinia wolontariusza Sebastiana.

Wolontariusze Sebastian (z lewej) i Tomek podczas prac.

Wolontariuszem w Kampinoskim Parku Narodowym jestem od czerwca 2022 roku. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony, że mogę w tej formie pomagać i pracować na rzecz tego parku narodowego. Najlepsze jest to, że będąc wolontariuszem, mimo że dużo daję od siebie, to jednocześnie jeszcze więcej dostaję. To właśnie dzięki wolontariatowi mogę oderwać się od obowiązków dnia codziennego. Tutaj mogę popracować fizycznie, co daje mi możliwość wyładowania się i poczucia tzw. pozytywnego zmęczenia. Jednocześnie dzięki pracy fizycznej, pozostawiam po sobie pozytywny, namacalny ślad mojego wkładu na rzecz Parku. Ale nie mniej istotna jest także praca umysłowa, czyli obsługa ruchu turystycznego i działania edukacyjne. Dla mnie osobiście, rozmowy z ludźmi, którzy odwiedzają KPN, oprócz tego, że są bardzo dobrym szkoleniem z występów publicznych i możliwością sprawdzenia swojej wiedzy na temat Puszczy, to przede wszystkim są dużym źródłem satysfakcji z edukacji ekologicznej. Mam przekonanie, że w wyniku przeprowadzonych przeze mnie rozmów, u moich interlokutorów pozostaje pozytywny ślad mentalny na temat KPN. Mam nadzieję, że dzięki tym rozmowom, część z tych osób zmieni swoje dotychczasowe podejście do Puszczy Kampinoskiej, będzie bardziej dbać o Jej stan, będzie bardziej szanować przyrodę Parku i doceni wartość tego miejsca. Miejsca, w którym mogą o każdej porze roku wypoczywać, relaksować się i miło spędzać czas.

Największą korzyścią z bycia wolontariuszem w Kampinoskim Parku Narodowym, jest to, że mogę oficjalnie i legalnie wykonywać prace na obszarze KPN, które faktycznie są potrzebne oraz które przyczyniają się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Kampinoskiej, a także przyczyniają się do poprawy jej stanu, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Wszystkie prace, jakie wykonuje się na rzecz KPN w ramach wolontariatu, są dodatkową możliwością przebywania na obszarze Puszczy Kampinoskiej. Pracując dla dobra Parku, jednocześnie mogę relaksować się i ładować swoje „wewnętrzne baterie” w otoczeniu tutejszej wspaniałej przyrody.

Kolejną korzyścią z bycia wolontariuszem KPN, jest możliwość częstego kontaktu z pracownikami naukowymi i terenowymi KPN, czy to podczas akcji wolontariackich, czy też w trakcie różnego rodzaju szkoleń i konferencji. Dzięki tym spotkaniom mam możliwość czerpania z ogromnej wiedzy tych osób na temat każdego aspektu związanego z Puszczą Kampinoską. Jest to nieoceniona wartość dodana dla osoby, która chce jeszcze lepiej poznać Puszczę Kampinoską i poszerzyć swoją wiedzę na jej temat o informacje, których często nie przeczyta się w książkach.

W przypadku chęci zorganizowania oddolnej i legalnej akcji wolontariackiej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, będąc aktywnym wolontariuszem, znamy pracowników Parku, a co za tym idzie wiemy jak i do kogo zwrócić się w kwestii uzyskania zgody na przedmiotową akcję. Jednocześnie jako aktywni wolontariusze nie jesteśmy zupełnie anonimowymi i przypadkowymi osobami dla pracowników Parku, dzięki temu dyrekcja Parku łatwiej może ocenić czy może nam zaufać i czy może wyrazić zgodę na naszą akcję.

Jeśli dla kogoś dobro Puszczy Kampinoskiej leży na sercu, jeśli ktoś chce zrobić coś pożytecznego na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego, to powinien zgłosić się na wolontariat do Kampinoskiego Parku Narodowego!!!

Postscriptum:
Wolontariat w KPN jest to ochotnicza, dobrowolna praca na rzecz Parku, wykonywana bez wynagrodzenia. Osoba zgłaszająca się na wolontariat powinna zdawać sobie sprawę, z czym to się wiąże, jakie są korzyści, ale przede wszystkim, jakie wypływają z tego faktu także i obowiązki 
(np. przestrzeganie regulaminu KPN, a co za tym idzie właściwe i godne zachowanie na terenie KPN, nieurągające dobremu wizerunkowi i opinii Parku, poświęcenie części swojego wolnego czasu na rzecz akcji wolontariackich, często także praca fizyczna podczas tych akcji). Co za tym idzie, ważne jest, aby decyzja o zgłoszeniu się na wolontariat do KPN była decyzją świadomą i przemyślaną, tak aby podpisana umowa nie była zwykłym kawałkiem papieru lub inaczej mówiąc dokumentem bez pokrycia.