Idź do

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza odc. 1 „Park w pigułce”

„Park w pigułce” to pierwszy odcinek z cyklu filmów „Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza” o Kampinoskim Parku Narodowym, który został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE.

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza odc. 2 "Sanktuarium przyrody"

"Sanktuarium przyrody" — 2 odcinek z cyklu filmów „Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza” o Kampinoskim Parku Narodowym, który został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE. @gkpge

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza odc. 3 "Wartości społeczne i historia Parku"

"Wartości społeczne i historia Parku" - 3 odcinek z cyklu filmów „Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza” o Kampinoskim Parku Narodowym, który został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE. @gkpge

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza odc. 4 "Laboratorium przyrody"

"Laboratorium przyrody" - 4 odcinek z cyklu filmów „Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza” o Kampinoskim Parku Narodowym, który został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE. @gkpge

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza odc. 5 "Wspólnie możemy chronić przyrodę"

"Wspólnie możemy chronić przyrodę" - 5 i ostatni odcinek z cyklu filmów „Kampinoski Park Narodowy — Skarb w sercu Mazowsza” o Kampinoskim Parku Narodowym, który został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE. @gkpge

Film "Kampinoskie wydmy"

Film "Kampinoskie wydmy" Odtwórz

Film poświęcony projektowi "Kampinoskie Wydmy".


Głównym celem projektu „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie Wydmy” (nr projektu POIS.02.04.00-00-0016/18) jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków związanych przede wszystkim z suchymi, ubogimi siedliskami wydm śródlądowych (jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych wydm w Europie Środkowej), a także kompleksów grądów oraz dąbrów świetlistych na pasach wydmowych i na Równinie Łowicko-Błońskiej, w obrębie Puszczy Kampinoskiej, będącej zarówno parkiem narodowym, obszarem Natura 2000, jak i rezerwatem biosfery UNESCO.