Idź do

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza odc. 1 „Park w pigułce”

„Park w pigułce” to pierwszy odcinek z cyklu filmów „Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza” o Kampinoskim Parku Narodowym, który został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE.

"Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza"

Odtwórz

Kampinoski Park Narodowy - Skarb w sercu Mazowsza odc. 2 "Sanktuarium przyrody"

Film "Kampinoskie wydmy"

Film "Kampinoskie wydmy" Odtwórz

Film poświęcony projektowi "Kampinoskie Wydmy".


Głównym celem projektu „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego” w skrócie „Kampinoskie Wydmy” (nr projektu POIS.02.04.00-00-0016/18) jest zachowanie i poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków związanych przede wszystkim z suchymi, ubogimi siedliskami wydm śródlądowych (jeden z najlepiej zachowanych kompleksów tych wydm w Europie Środkowej), a także kompleksów grądów oraz dąbrów świetlistych na pasach wydmowych i na Równinie Łowicko-Błońskiej, w obrębie Puszczy Kampinoskiej, będącej zarówno parkiem narodowym, obszarem Natura 2000, jak i rezerwatem biosfery UNESCO.