Idź do
Ochrona ścisła polega na całkowitym pozostawieniu wytypowanego obszaru siłom przyrody i sprowadza się do zaniechania jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Ochroną tą w Parku objęto 22 obszary. Są to dawne tzw. rezerwaty ścisłe, obecnie określane jako obszary ochrony ścisłej (o.o.ś.), które zajmują łącznie powierzchnię 4636,41 ha (12% obszaru Parku). Poszczególne obszary mają własne nazwy, określone granice i sprecyzowany cel ochrony. Wszystkie chronią ekosystemy leśne, choć pierwotnie niektóre zostały utworzone dla ochrony wybranego gatunku fauny (“Czapliniec” – ówcześnie istniejąca kolonia czapli siwej), flory („Roztoka” – stanowisko wisienki kwaśnej) czy walorów historycznych (“Zamczysko” – ochrona wczesnośredniowiecznego grodziska).
Największym i przyrodniczo najcenniejszym jest o.o.ś. “Sieraków” im prof. Romana Kobendzy, położony zaledwie kilka kilometrów od granic Warszawy. Zajmuje największy w puszczy zalesiony obszar bagienny Cichowąż, z fragmentami terenów wydmowych.

Bardzo cenny jest o.o.ś. “Krzywa Góra”, gdzie obok rozległych bagiennych lasów występują wszystkie zespoły leśne Puszczy Kampinoskiej, łącznie z dąbrową świetlistą.

Ochrona ścisła jest ważną kategorią ochrony przyrody, bowiem gwarantuje swobodny przebieg procesów ekologicznych. W ekosystemach leśnych prowadzi to do naturalnej przemiany składu gatunkowego lasu poprzez formy przejściowe coraz bardziej dostosowane do lokalnych warunków glebowo-siedliskowych.
Obszary ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku Narodowym

Lp.

Nazwa

Rok utworzenia

Powierzchnia (w ha)

1

Biela

1977

45,65

2

Cyganka

1977

99,34

3

Czapliniec

1936

13,31

4

Czarna Woda

1977

84,42

5

Czerwińskie Góry I

1977

20,38

6

Czerwińskie Góry II

1977

19,58

7

Debły

1977

318,03

8

Granica

1936

231,33

9

Kalisko

1977

119,45

10

Kaliszki

1977

103,97

11

Karpaty

1997

31,39

12

Krzywa Góra

1959

1071,00

13

Nart

1940

16,57

14

Pożary

1977

142,66

15

Przyćmień

1997

109,20

16

Roztoka

1949

9,00

17

Rybitew

1965

224,21

18

Sieraków

1937

1204,91

19

Wilków

1959

356,45

20

Zaborów Leśny

1959

90,60

21

Zamczysko

1924

5,27

22

Żurawiowe

1977

319,69