Idź do

Polskie Parki Narodowe

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, o łącznej powierzchni  około 317 000 hektarów, co stanowi niewiele ponad 1% powierzchni kraju.
Polskie Parki Narodowe to najważniejszy element krajowego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego. To ponad 90-letnia tradycja ochrony przyrody o najwyższej wartości. Jednocześnie obszary objęte tą formą ochrony w Polsce są w znacznej części udostępnione społeczeństwu.
W tym celu w parkach narodowych zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest zarówno ochrona zasobów przyrodniczych, jak i szeroko pojęta edukacja przyrodnicza oraz udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego.

Zapraszamy do odwiedzenia stron Polskich Parków Narodowych.
Polskie Parki Narodowe Zobacz więcej