Idź do

Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska

W dniu 5 lipca 2023 r. powołana została Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Celem działania Rady jest wspieranie współpracy oraz budowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń, integrowanie różnych grup interesu oraz inicjowanie działań na rzecz właściwego funkcjonowania i rozwoju Rezerwatu Biosfery.
Kampinoski Park Narodowy wraz z otuliną tworzy Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”, wchodzący w skład Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Sieć ta, licząca obecnie 748 obiektów ze 134 krajów, powstała w ramach programu UNESCO MaB („Man and Biosphere” – ang. „Człowiek i Biosfera”), zainicjowanego w 1971 r. z myślą o ochronie różnorodności biologicznej i poprawie zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety.

Obecnie program MaB służy nie tylko celom związanym z ochroną przyrody, ale także promowaniu i wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju. Rezerwaty biosfery, w tym „Puszcza Kampinoska”, mają pełnić funkcję obszarów pokazowych, gdzie owa idea jest wprowadzana w życie. Zrzeszenie rezerwatów w światowej sieci ma służyć ułatwieniu wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk oraz umożliwieniu szeroko pojętej współpracy obejmującej różne dziedziny. Możliwość wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy w ramach sieci jest niezwykle ważna szczególnie z uwagi na fakt, że rezerwat biosfery jest bardzo elastyczną formą ochrony przyrody i w każdym państwie funkcjonuje nieco inaczej. Przepływ informacji i podejmowanie wspólnych inicjatyw pozwala na wzajemne czerpanie inspiracji ze swoich działań i unikanie błędów popełnionych przez innych członków sieci. Dla ułatwienia kooperacji między rezerwatami wewnątrz sieci globalnej utworzono również sieci regionalne i tematyczne.
Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska -mapa
Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska -mapa
Do tej pory odbyły się cztery spotkania Rady Koordynacyjnej, podczas których dokonano wielu ważnych decyzji, m.in. powołano Zarząd Rady, wybrano logo Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska, a także utworzono cztery Zespoły Robocze:

Zespół ds. korytarzy ekologicznych i planowania przestrzennego
Zespół ds. oczekiwań społecznych związanych z Rezerwatem Biosfery
Zespół ds. gospodarowania wodą i zmian klimatu
Zespół ds. turystyki i ochrony dóbr kultury
Na spotkaniach obecni byli członkowie Rady Koordynacyjnej, a także osoby spoza Rady, które aktywnie współpracują w ramach wymienionych Zespołów Roboczych. 
Wśród uczestników Rady są przedstawiciele: 

gmin: Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos oraz Leszno;
dzielnic Warszawy: Bielany oraz Bemowo
starostw powiatowych;
województwa mazowieckiego;
organizacji pozarządowych;
instytucji naukowych. 


Osoby zainteresowane dołączeniem do któregokolwiek z wymienionych Zespołów Roboczych są proszone o przesłanie swojej chęci udziału mailowo do Przewodniczących poszczególnych Zespołów:

Zespół ds. korytarzy ekologicznych i planowania przestrzennego 
Pani Agata Cieszewska (a.cieszewska@sggw.edu.pl) 
Zespół ds. oczekiwań społecznych związanych z Rezerwatem Biosfery
Pan Artur Gajowniczek (sekretarz@poczta.lomianki.pl) 

Zespół ds. gospodarowania wodą i zmian klimatu
Pan Tomasz Okruszko (tomasz_okruszko@sggw.edu.pl) 

Zespół ds. turystyki i ochrony dóbr kultury
Pani Dominika Jarzyńska-Pokojska (dominika.jarzynskapokojska@muzeumwarszawy.pl)