Idź do

Szlak turystyczny od Truskawia w stronę Palmir cieszy się od zawsze ogromnym zainteresowaniem odwiedzających KPN. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów w 2006 r. powstała ścieżka dydaktyczna „Do Karczmiska", a rok później wydano do niej przewodnik. Stał się on podstawą zaktualizowanej w 2023 roku publikacji, do zapoznania się z którą Państwa niniejszym serdecznie zapraszamy!

Zaktualizowany i uzupełniony przewodnik w odświeżonej szacie graficznej można pobrać TUTAJ: https://kampn.gov.pl/sciezki-dydaktyczne
W wersji papierowej dostępny jest w ośrodkach edukacyjnych KPN w Izabelinie i Granicy.
Ścieżka dydaktyczna „Do Karczmiska” w znanej Państwu formie powstała w 2006 r., chociaż plany jej utworzenia sięgają jeszcze początku lat 70. ubiegłego wieku. W 1974 r. dr Marek Ferchmin – botanik pracujący w Kampinoskim Parku Narodowym zaprojektował trzy trasy edukacyjne we wschodniej części parku. Pierwsza wiodła z Wólki Węglowej do kamienia Witolda Plapisa. Druga prowadziła przez rezerwat ścisły Sieraków (aktualnie Obszar Ochrony Ścisłej Sieraków). Przebieg trzeciej z nich („Wokół Niepustu”) pokrywał się częściowo z trasą dzisiejszej ścieżki dydaktycznej „Do Karczmiska”, która prowadziła z Truskawia przez Paśniki, rezerwat ścisły Cyganka (aktualnie Obszar Ochrony Ścisłej Cyganka), Karczmisko, Pociechę i kończyła się w Truskawiu.

Grzegorz Okołów – ówczesny główny specjalista do spraw ochrony przyrody i edukacji, wieloletni pracownik Kampinoskiego Parku Narodowego, bazując na wcześniejszych pomysłach, zaprojektował m.in. ścieżki dydaktyczne „Do Starego Dębu” i „Do Karczmiska”. W 2006 r. w ramach zadania „Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych oraz popularyzacja Kampinoskiego Parku Narodowego” zrealizowano obie ścieżki, a w kolejnym roku wytyczono także kolejną: „Wokół Bieli” i wydano pierwszy przewodnik po trasie „Do Karczmiska”.

Minęło 17 lat, infrastruktura zdążyła się zużyć a treści przystanków zdeaktualizować. W 2023 r. ścieżka została zmodernizowana w ramach projektu „Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego w Kampinoskim Parku Narodowym” (POIS.02.04.00-00-0049/17) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4: „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”.

Dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych jakość infrastruktury turystyczno-edukacyjnej w KPN sukcesywnie wzrasta i udaje nam się zwiększać dostępność parku dla kolejnych pokoleń wiernych miłośników puszczańskich ostępów, o rozmaitych preferencjach i możliwościach.

Więcej informacji na temat tej oraz innych ścieżek dydaktycznych znajduje się pod zakładką:
O parku>Nasze działania>Edukacja>Ścieżki dydaktyczne.

Serdecznie zapraszamy na spacer ścieżką dydaktyczną „Do Karczmiska” i do zapoznania się z efektami projektów realizowanych przez Kampinoski Park Narodowy!

Do Karczmiska - galeria